Webshopen är live!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Rångedala Idrottsklubb
Fotboll

Kallelse till extrastämma Rångedalahallen AB
2024-01-07 09:47

Aktieägarna i Rångedalahallen AB kallas till extrastämma 17/1 2024 kl 18:00 Cafét Rångedalahallen. 

 

Ärende: Val av styrelseordförande samt övriga ledarmöter. 

Välkomna!

Logg hallbygget
2023-12-22 07:05

2011-10-07


Slutfasen av hallbygget
Hallen

Den 31 maj hade vi sillsexa för arbetslagen och utdelade aktier för väl utfört arbete, detta var mycket uppskattat.

Vi är nu inne i slutfasen av hallbygget, men självfallet så är det många detaljer som kräver en hel del arbete.
Väggarna har fått sin beklädnad och ”pyntning” pågår nu med en röd bård som skall gå runt hela hallen. Det pågår också målning av cafélokalen och konferensrummet där även golvläggning är beställd, tapetsering är också snart på gång.

Vi har haft en inredningsdesigner som hjälp med färgval och övrig inredning, det kommer att bli en cool blandning av material och färger.

Den 14 juni började en graffitikonstnär med utsmyckning av det blivande ”gymet” på tredje våningen, det blir mycket häftigt kan vi lova.
Kakel och klinker monteras i omklädningsrum, toalett- och duschutrymmen, detta är ett tidskrävande arbete som utförs av 2 man.

Bastun har också påbörjats, men prioriteringen ligger ute i hallen som skall vara färdig för golvläggning i vecka 31 (då måste hallen vara tömd och städad). Här gör +65 gruppen ett värdefullt diversearbete.

Rörmokarna har påbörjat montering av element och ventilationsgruppen är också inne i slutfasen av sitt arbete. När ventilationen är klar kommer innertak att monteras på såväl första som andra våning.

Hissen har kommit på plats. Utrymningstrappen är monterad.

Alla dörrar är levererade och skall också monteras så snart väggarna i hallen är klara.

 

Förskolan

Där är alla belåtna med lokalerna, men det saknas en hel del utrustning som Lokalförsörjningskontoret skall tillhandahålla och som vi fått löfte om. Vi skall hjälpa till med montering och läggning av gräsmatta.

 

Yttre arbeten

Planeringsarbetet pågår planenligt.

 

Invigning

Festkommittén har haft sitt första möte och skissat på hur invigningen ska genomföras, vi återkommer så snart vi har fastställt datum och program.

 

Aktier

Försäljning pågår. Kontakta Ove på tel 279222 .

 

Övrigt

Vi är fortfarande beroende av de frivilliga arbetskrafterna, så alla är mycket välkomna att göra en insats.

2011-06-23


Invigning av förskolan
Förskolan

 

Förskolan är klar och invigning ägde rum den 11 feb med invigningstal av kommunalrådet Ulf Olsson, med var också Lars Nordin från Lfk och lokalförsörjningsnämndens ordförande Falco Guldenphennig som dessutom överlämnade en tavla för att pryda förskolan.

Alla närvarande uttryckte stor glädje över de nya lokalerna men också för att så många frivilliga har lagt så mycket ideellt arbete.

Barnen var entusiastiska när invigningsbanden skulle klippas och visade stor glädje för de nya lokalerna. När invigningen var klar serverades minibakelse, kaffe och saft.


Det verkade som om alla är nöjda med resultatet.
Se reportaget på Sveriges radios hemsida

 

Hallen


Arbeten som nu pågår är målning, kakling mm, ventilationsanläggningen monteras, rördragning pågår till alla utrymmen som skall ha vatten, kabeldragning för larm är nu inne i slutfasen och kabeldragning för belysningen är påbörjad.

Skyddsräcket på läktaren skall nu målas och förses med glas. Trappräcken är snart färdiga för montering.

Innerdörrar och väggbeklädnad är beställt.
Frivillig arbetskraft finns att tillgå vilket är mycket glädjande. Med andra ord så flyter arbetena planenligt.

 

Värme

 

Pannrum, skorsten är nu på plats och kulvert till hallen är färdig så nu väntar vi på containrar för flis, sedan blir det värme på mer ekonomiskt vis.

Lfk svarar själva för anslutningen till skolan.

2011-03-10


Första etappen, förskolan

Förskolan är ca 1 månad försenad.
Men vi har goda förhoppningar att den står klar under januari.
Vi startade med 5 arbetslag, det första började arbeta vecka 36 måndag – torsdag, sedan följde de andra på liknande sätt. Det har dessutom funnits ett arbetslag bestående av murare, rörmokare, anläggning, elektriker, larm som verkat självständigt.


Ett arbetslag har bestått av pensionärer som arbetat varje tisdag.
Projektgruppen har träffats varje måndagskväll för planering av verksamheten såsom utvärderat olika anbud, val av färger o material samt inredningsdetaljer.

Alla frivilliga arbetskrafter har överträffat våra förhoppningar och utfört ett fantastiskt arbete.
Sedan starten av byggprojektet har vi alla gemensamt åstadkommit 6500 timmar.

 

Värme

 

När det gäller uppvärmning av lokalerna så blev det till sist en panna för flis, men dessvärre hoppade kyrkan av projektet, så nu blir det skolan, förskolan och hallen som får sin värme från flisen.


 

Andra etappen, idrottshallen

 
Vår förhoppning är att arbetslagen fortsätter med hallen när förskolan är klar.
Murarna har redan varit där och murat upp ett stort antal mellanväggar.

Arbete med skyddsräcken på läktarna har påbörjats av ett grupp som kan svetsa.
Diverse rördragningar utförs också.
En del mellanväggar i trä/gips skall byggas, väggarna reglas och isoleras, därefter skall det monteras skivor som skall minska ljudnivån.
Entrédörrar skall monteras. mm
 

Aktier


Försäljning pågår. Kontakta Ove på tel 279222 .


 

Övrigt

 

På torsdag flyttar förskolan in i sina nya lokaler.
Alla frivilliga har gjort ett fantastiskt jobb.
Etapp 2, hallen, är redan i gång.
Försäljning av aktier pågår också.

2010-12-22


Idrottshallen är snart en realitet

När väl ekonomin var löst satte bygget igång med schaktning, grundarbeten mm och har pågått under sommaren något försenat.

Under byggtiden har vi haft möten i projektgruppen varje måndagskväll men även på andra tider då vi träffat underleverantörer och anbudsgivare.
Vi har dessutom haft en byggkontroll då alla väggar var på plats och monterade, de felaktigheter som då upptäcktes dokumenterades och rättas nu till efterhand.

Till den 10 augusti hade vi kallat de som anmält sig för frivilligarbete, ett 30 –tal mötte upp, de visade entusiasm inför uppgiften vilket var mycket glädjande. Vi kan med tillförsikt se fram emot ett givande samarbete och med goda resultat.
Efter mötet har dessutom ett flertal anmält sig för arbete vilket gör oss mycket glada.
Vi har nu skapat 5 arbetslag som skall verka under en vecka i taget med början vecka 36.

Den 18 augusti hade Mats Tornevall från SP (Statens provningsanstalt) och Tomas Arvidsson från LfK (Lokalförsörjningskontoret) genomgång med projektgruppen och de frivilliga. Det handlade om byggkonstruktionen och hur och varför man bygger på ett visst sätt.
Allt för att kvalitetssäkra hela byggprocessen och certifiera verksamheten. Detta var mycket
uppskattat.


Förskolan har hög prioritet och beräknas vara klar när vårterminen börjar

 

Hyresavtal för förskola och 25 tim/vecka halltid för skolan undertecknades vecka 32.

Övriga som nu läser detta och vill hyra hallen ta kontakt med oss redan nu.

Den 24 augusti var taket på förskolan på plats, detta firade vi med tårta och kaffe.

 

  Värme och markplanering


När det gäller uppvärmning av anläggningen pågår utredning om vilket alternativ som är mest fördelaktigt, det är ju angeläget att få med både skola, idrottshall och kyrkan i projektet. Frågan måste snart få en lösning, vintersäsongen närmar sig.

Markplanering sker fortlöpande under byggtiden, av vår expert Björn Samuelsson.

Städning av byggplatsen sker också kontinuerligt genom pensionärsgruppens försorg, detta för att minska risken för arbetsolyckor.

 

Frivilligt arbete  

De frivilligas arbetsinsatser har överträffat vår förväntan. Många anmäler sitt intresse för att hjälpa till.

 

Information


Frivilliga, ni som har e-postadress. Var vänliga och anmäl den till Ove.


Aktieförsäljning

 

Det pågår försäljning av aktier, du kanske också vill bli ägare. Kontakta Ove tel 279222.

Betalda aktier utlämnas på Furuvi måndagar 17-19

 

 

2010-09-21


En gammal dröm är på väg att förverkligas


Den 18 mars 2010 beviljade Borås Stad genom beslut i kommunalfullmäktige ett anläggningslån på 5,3 miljoner och kommunal borgen på 5,5 miljoner för vår efterlängtade idrottshall. Dessförinnan hade projektgruppen varit igång sedan 2008 med möten varje måndagskväll.

Idéer har diskuterats och så småningom har alla bitar fallit på plats, ritningar tagits fram, bygglov beviljats och nu är det klart för byggstart.

Projektgruppen har varit duktig på lobbyarbete för att förmå våra politiker att tillmötesgå våra önskemål, en del har varit mer svårflirtade än andra, men till slut lyckades vi nå ända fram till beslut.

Men det är nu det verkliga arbetet börjar som kräver många goda insatser från de som är villiga att hjälpa till. Projektgruppen hyser gott hopp att få den hjälp som behövs.

Först av allt som kommer att ske är skogsavverkning samt täckdikning, därefter schaktning för grundplattan och gjutning av densamma, kulvertar för värme till skola, kyrka och idrottshall med förskola att anläggas. Värmecentralen som byggs kommer att förse kyrkan, skolan och förskolan samt idrottshallen med värme.

 

 

Ungdomsutveckling & social gemenskap

 

I och med bygget kommer förskolan lämna barackerna och flytta in i ändamålsenliga lokaler, där personalen fått vara delaktiga i utformningen. Måndagen den 22 mars tecknades avtal med Lfk för hyresgästerna/förskolan.

Skolan kommer att ges möjlighet att utnyttja hallen för adekvat idrottsutövning och får i och med detta möjlighet att omdisponera nuvarande gymnastiksal för annat ändamål.

Idrottshallen kommer att utnyttjas för en mångfald idrottsaktiviteter fotboll, tennis, badminton, handboll, styrketräning mm. Och icke minst, föräldrar slipper att köra sina barn till andra hallar för träning. Nu finns möjligheterna på hemmaplan.

Vi tror att projektet ”Rångedalahallen” kommer betyda mycket för vårt Rångedala och ger oss möjlighet till utveckling och förnyelse av vår förenings ungdomsverksamhet, den ger också förutsättningar för en meningsfull fritidsverksamhet för alla och envar. Det kommer sannolikt också medföra en utökad social gemenskap i Rångedala.

 

Information

 

Frivilliga, ni som har e-postadress. Var vänliga och anmäl den till Ove.

Aktieförsäljning pågår.

2010-04-14


Drömmen om en idrottshall
Drömmen om en idrottshall

hade föräldraföreningens ordförande IngMarie Sjöberg-Jansson år 2004, frågan lyftes upp
i Rångedala föreningsråd som behandlat frågan under en längre tid, men så tillsattes en
projektgrupp bestående av Per-Olov Fernfelt, Björn Samuelsson, Bengt Axelsson och
Roger Rångemyr år 2008, kompletterades med Ove Jagendal år 2009.
Idrottshallen är nu färdigprojekterad, ritningar är klara samt även bygglov beviljat.
Det vi väntar på är ett slutgiltigt positivt besked från Borås stad angående anläggningsbidrag och kommunal borgen, när detta kommer är väldigt svårt att få klarhet i, men när vi får det
Blir Idrottshallen verklighet
Det kommer då att innebära många positiva upplevelser utöver de rent praktiska,
bl a kommer förskolan att byggas ihop med hallen och barnen slipper dom tråkiga barackerna,
skolan, kyrkan, förskolan samt idrottshallen kommer få gemensam uppvärmning från en pelletsanläggning som kommer att byggas.

Informationsmöte
Kommer att hållas så snart allt är klart för igångsättning

2010-04-14


Vår nya hemsida

Välkomna till våran nya webbplats! Här kommer ni kunna följa bygget från grund till färdig idrottshall.

Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
Rångedala IK, 10/06 17:10 
Rångedala IK, 02/06 20:56 
Rångedala IK, 30/05 13:17 
Rångedala IK, 09/05 11:14 
Rångedala IK, 18/04 20:02 
Rångedala IK, 29/03 17:23 
Rångedala IK, 25/03 10:18 
Rångedala IK, 18/02 16:26 
 
Stort tack till våra fantastiska sponsorer!